Izvozi za računovodstvo

Aplikacija izvozi za računovodstvo je ustvarjena za olajšanje prenosa podatkov iz programa Odoo v druge računovoske programe za nadaljno kniženje.  Aplikacija je prilagojena za račune, kar pomeni možen izvoz za prejete in izdane račune ter za blagajno. Prilagojena je tudi za avanse, omogoča izvoz p odatkov v druge računovodske programe iz prejetih avansov.  

Lastnosti aplikacije
Aplikacija za izvoze za računovodstvo je zasnovana tako, da zadosti tudi najbolj zahtevnim uporabnikom 

Izvoz po VOD standardu

Izvoz podatkov je primeren za knjiženje v Pantheonu, Vascotu in Opalu.

Nastavitve izvoza 

Izvoze je mogoče prilagoditi lastnemu kontnemu načrtu


Razširitve izvozov za računovodstvo

Za račune

Modul omogoča izvoz podatkov prejetih in izdanih računov v računovodske programe drugih izvajalcev.  Možnosti izvozov gotovinskih plačil, bančnih plačil, terjatev ter dobropisov. 


Za blagajno

Modul omogoča avtomatsko kreiranje računov ter možnost izvoza prometa blagajne po časovnem obdobju ali  po blagajnah. 


Za avanse

Modul omogoča prenos prejetih podatkov iz avansov v računovodske programe drugih izvajalcev. Možnosti izvozov so izvozi gotovinskih plačil, bančnih plačil in izvoz dobropisov. 

Cenik najema/nakupa

€ 15,90
mesečni najem
€ 319,00
Enkratni nakup

Izboljšajte Odoo s slovensko lokalizacijo!

Izberite med najemom aplikacij z dostopom do vseh posodobitev ali enkratnim nakupom.

Pogosta vprašanja

Kateri modul je izdelan glede izvozov v računovodstvu?

Izdelan je modul Vod (Vasco, Opal, Datelab) Export, ki omogoča izvoz knjiženih postavk iz posameznih dnevnikov v format, ki je primeren za uvoz v zgoraj navedene programe. To pomeni, da evidenca izdanih in prejetih računov lahko poteka v Odoo-ju, medtem ko pa se knjižbe prometa in plačil ročno izvažajo in uvažajo v Pantheon. Sistem omogoča izdelavo ene datoteke za Blagajno, ene za Avanse ter ene za prejete oz. izdane račune, katera se izvaža za pretekli mesec z možnostjo izvoza plačil oz. samo terjatev. 

Kako prenašamo stranke? 

Praviloma se prenašajo preko VOD XML uvoza, obstoječe stanke prvič uvozimo iz računovodskega programa v Odoo preko ročnega izvoza ter ohranimo računovodske kode. Vse nove stranke pa se ustvarijo v Odooju ter imajo posebno polje za knjigovodski ID, kareri se prenaša v knjigovodski program. Če pa stranke z neko šifro v knjigovodstvu še ni, potem se samodejno ustvari nov partner, ročnega vnosa naj ne bi bilo, kljub mogočim kasnejšim popravkom. 

Kako izvozimo izdane račune in blagajniško poslovanje iz Odoo v ostale knjigovodske programe?

Izvoz je zagotovljen preko VOD XML datoteke, v kolikor vaš knjigovodski program omogoča uvoz podatkov po VOD standardu, bo najverjetneje mogoče prenašati knjižene postavke tudi v vaš knjigovodski program.

Kako izvažamo dobropis?

Dobropis izvozimo če gremo pod Računovodstvo > Kupci > Dobropisi, ko pa se izvaža za VOD za knjigovodstvo, je posebi potrebno obkljukat izvozi dobropise. 

Kako izvažamo plačila?

Zapiranje računov z banko ni del modula VOD, vendar se v Odoo lahko uvozi izpisek iz banke, kateri zapira terjatev/obveznost. Nekatere banke smo že testirali ter z njimi ni bilo težav. Ob izvršenem plačilu pa se knjiži na konto banke. 

Na koliko številk lahko nastavimo konto?

Pri VOD izvozu lahko odrežemo zadnjo ali zadnji dve številki konta (praviloma 00) in tako lahko izvažamo tudi samo 4 mestne konte.