Klavzule

Aplikacija služi dodajnju klavzul na dokumente. Aplikacija ima možnost določitev klavzule na podlagi davčnega območja. Klavzule lahko prav tako določamo na posameznem partnerju. Imamo pa tudi možnost dodajanja specifičnih klavzul na posameznem prodajnem nalogu in računu. 

Lastnosti aplikacije
Aplikacija za klavzule je zasnovana tako, da zadosti tudi najbolj zahtevnim uporabnikom

Register klavzul

Za lažje upravljanje je na voljo register vseh klavzul.

Privzete klavzule

Na partnerju lahko nastavimo privzete klavzule, ki se pojavijo na dokumentih tega partnerja.


Cenik najema/nakupa

€ 0,00
Brezplačni modul
€ 0,00
Brezplačni modul

Izboljšajte Odoo s slovensko lokalizacijo!

Izberite med najemom aplikacij z dostopom do vseh posodobitev ali enkratnim nakupom.

Pogosta vprašanja

Kje nastavim klavzule?

Privzeto llavzulo lahko nastavite na partnerju, tako da se samodejno prenese na dokumentu, kjer pa lahko klavzule še dodatno urejate.

Ali se izbrane kalvzule izpišejo na računu?

DA, klavzule se izpišejo na računu, kot tudi na ponudbi.

Zakaj je modul brezplačen?

Modul za klavzule že zelo dolgo razvija skupnost, zato tudi novejših posodobitev modula ne bomo računali.