Potni nalogi v Odoo-ju

Upravljanje službenih poti še nikdar ni bilo tako enostavno. Aplikacija za potne naloge je popolnoma integrirana z ostalimi aplikacijami v Odoo-ju. Aplikacij za potne naloge je skladna z zahtevami slovenske zakonodaje in omogoča elektronsko vodenje potnih nalogov kot tudi izpis papirnatih nalogov.


Prikaz vnosne maske za nov potni nalog.

Lastnosti aplikacije
Aplikacija za potne naloge je zasnovana tako, da zadosti tudi najbolj zahtevnim uporabnikom

Izračun kilometrine

Kilometrino nam program samodejno predlaga za vsako relacijo.

Pogoste poti

Naše pogoste službene poti lahko shranimo v šifrant relacij.

Različni plačniki

Stroške službenih poti lahko krije podjetje ali zaposleni. 

Izračun dnevnic

Dnevnice aplikacija samodejno izračuna.

Pripenjanje stroškov

Poskenirane račune iz službene poti lahko dodamo kot prilogo.

Večstopenjsko potrjevanje

Zaposleni lahko izdela potni nalog, nadrejeni pa ga odobri.


Razširitve potnih nalogov

Povezava s koledarjem

Z modulom za potne naloge iz koledarja, je mogoče enostavno ustvariti potni nalog iz dogodka na koledarju, naprimer iz sestanka. Ko določimo progo in potrdimo službeno pot, se v koledarju samodejno ustvarijo tudi dogodki časa na poti, ter v aplikaciji za potne naloge se samodejno ustvari nov potni nalog.


Povezava s stroški zaposlenih

Z modulom za povezavo na stroške zaposlenih, je mogoče nadgraditi potne naloge s povezavo na knjigovodstvo. Ko potni nalog potrdimo se v aplikaciji za Stroške ustvari za vsako vrstico na potnem nalogu samodejno dodatni strošek zaposlenega, kateri ustvari zapise v temeljnici potnega naloga


Povezava na vozni park

Aplikacijo za potne naloge lahko enostavno povežemo z aplikacijo za upravljanje voznega parka. Na takšen način lahko v potnih nalogih izbiramo in določamo službena vozila uporabnikom.

Cenik najema/nakupa

€ 15,90
mesečni najem
€ 319,00
Enkratni nakup

Izboljšajte Odoo s slovensko lokalizacijo!

Izberite med najemom aplikacij z dostopom do vseh posodobitev ali enkratnim nakupom.

Pogosta vprašanja

Ali aplikacija za potne naloge samodejno izračuna razdaljo do kraja potovanja

Ne, aplikacija za potne naloge ne zna samodejno izračunati razdalje do cilja službene poti, kljub temu je mogoče izoblikovati bazo prog, ki nam omogoča enkraten vnos razdalje in časa na poti, katero lahko uporabimo za več službenih poti. Samodejni preračun razdalje in časa na poti bo na voljo v eni prihodnjih različic.

Ali se cena dnevnice samodejno preračuna?

Da, aplikacija za potne naloge zna samodejno preračunati ceno dnevnice glede na državo potovanja, trajanje potovanja in vključeni prehrani. Pri namestitvi aplikacije je potrebno uvoziti še datoteko s trenutnimi cenami dnevnic po državah, ali pa ustvariti lastno razpredelnico v nastavitvah.

Ali aplikacija za potne naloge omogoča večnivojsko potrjevanje službenih poti?

Da, aplikacija za potne naloge omogoča uporabnikom da oddajo zahtevek za službeno pot nadrejenemu, kateri lahko zahtevek z enim klikom 

Za katero različico Odooja je na voljo modul potni nalogi?

Modul potni nalogi je na voljo za Odoo v9, v12, in v13 Community in Enterprise.